Een rijke historie

De Supporters Vereniging van CVV Sparta is oorspronkelijk opgericht in 1952, het jaar waarin Sparta andermaal meedoet aan de strijd om het kampioenschap van Nederland zaterdagvoetbal. In het clubblad richten de Spartanen J. Dieperink, G. ten Have, G.A. Jansen, A. Spin, J. Veenstra en J. Zwier een oproep tot "alle personen die Sparta een goed hart toedragen en geen lid van de voetbal vereniging zijn".

Onder de leuze 'Sparta Supporters Solidair', zo laten zij verder weten, zijn de werkzaamheden begonnen die moeten leiden tot de oprichting van een supportersvereniging. Het feit dat bij de beslissende wedstrijd in Veenendaal zo’n 200 personen uit Enschede aanwezig waren, blijkt de zaak aan de gang te hebben gebracht. De supportersvereniging komt er, de contributie bedraagt een kwartje per maand en Geert Jansen is de eerste voorzitter. En hoewel de nieuwe club weinig aan de weg timmert, zijn de activiteiten van grote betekenis. Halverwege de jaren zestig, als hij het voorzitterschap van de CVV Sparta heeft neergelegd, gaat Jas Meere de supportersvereniging aan voeren. Als er een kampioenschap wordt behaald, komen de supporters met een cadeautje en soms is er een nieuwe bal.

In 1974 is de supportersvereniging “nieuwe stijl” opgericht. Onder leiding van Bertus Nijboer ging deze nieuwe groep aan de slag. De eveneens bestaande activiteitencommissie gaat min of meer op in een supportersvereniging-nieuwe-stijl. Deze gaat zich bezig houden met de organisatie van alle niet-voetbalactiviteiten binnen Sparta. En dat zijn er vele. Van bingo-spektakels tot paaseieren zoeken voor de jongste jeugd en van de jaarlijkse snertloop tot kaartavonden en het bezoek van Sinterklaas. Om van het rad-van-avontuur na elke thuiswedstrijd van het eerste elftal maar niet te spreken.

Daarnaast werd er een huishoudelijk reglement opgesteld met daarin voor de SV als belangrijkste doelen:

  • De leefbaarheid binnen CVV Sparta ondersteunen

  • Het financieel ondersteunen van met name de jeugdafdeling

  • Financiële ondersteuning bieden aan de complete vereniging

Met name het financieel ondersteunen van Sparta is altijd een doel van de SV geweest. In het verleden zijn er dan ook regelmatig mooie bedragen aan de club geschonken.

Jas Meere wordt in 1974 als voorzitter van S.V. opgevolgd door Bertus Nijboer, in de jaren 1977-'79 fungeert Paul Wibier als zodanig en vervolgens begint bij de supportersvereniging de periode-Ab Bakker: 1979-1984.Terwijl de betrokkenheid van de S.V. met het totale verenigingsleven steeds sterker wordt, iets waarmee de financiële ondersteuning gelijke tred houdt, blijkt het tegelijk voor Ab Bakker een ideale aanloop naar zijn huidige functie van clubvoorzitter. Eenmaal als zodanig aangetreden, zijn op hun beurt achtereenvolgens Dick Budding, Roel van Kesteren, Willem Bakker, Johnny van der Velde en Hugo Walhof voorzitter van de supportersvereniging. In 2022 nam Yordie Klönne het voorzitterschap over van Hugo Walhof.

De Supporters Vereniging "Nieuwe Stijl" bestaat dit jaar 50 jaar en daar zijn we enorm trots op. We blijven waar mogelijk Sparta ondersteunen met het organiseren van onze activiteiten en na elke thuiswedstrijd van onze eerste elftal organiseert de SV het Rad van Avontuur met vele leuke prijzen.

Inmiddels telt de SV ruim 300 leden en daar zijn we met recht trots op. Ben jij nog geen lid maar wil je dat wel worden? Voor slechts € 10,00 per seizoen kun je lid worden.

Lid worden?

Inmiddels telt de SV ruim 300 leden en daar zijn we met recht trots op. Ben jij nog geen lid maar wil je dat wel worden? Voor slechts € 10,00 per seizoen kun je lid worden.